கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள ஊர்களின் பட்டியல்

இலங்கை, கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள ஊர்கள், மற்றும் நகரங்களின் பட்டியல் இங்கு இடப்படுகிறது.

 

  1. அக்கராயன்
  2. ஸ்கந்தபுரம்