பூநகரி பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு – 19 கிராம அலுவலர் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது.

பூநகரி பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு இலங்கையின் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு நிர்வாக அலகாகும். இது யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டுக்குத் தெற்கே யாழ்ப்பாண நீரேரியின் தெற்குக் கரையோரம், மன்னார்க் குடாக்கடல் ஆகியவற்றை அண்டி அமைந்துள்ளது. இப் பிரிவு துணை நிர்வாக அலகுகளாக 19 கிராம அலுவலர் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது.

 • குமாரபுரம்
 • பரந்தன்
 • உமையாள்புரம்
 • ஆனையிறவு
 • தட்டுவான்கொட்டி
 • குரக்கன்கட்டு
 • ஊரியான்
 • முரசுமோட்டை
 • கண்டாவளை
 • பேரிக்குளம்
 • கல்மடுநகர்
 • தர்மபுரம்
 • புளியம்பொக்கணை
 • புன்னைநீராவி
 • பிரனந்தனாறு

ஆகிய ஊர்கள் இப் பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவினுள் அடங்குகின்றன. வடக்கு எல்லையில் யாழ்ப்பாண நீரேரியும், மேற்கில் மன்னார்க் குடாக்கடலும், கிழக்கில் கரைச்சி பிரதேச செயலாளர் பிரிவும், தெற்கில் மன்னார் மாவட்டமும் உள்ளன.

 • wikipedia.org

கண்டாவளை பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு 

பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு 

கரைச்சி பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு