கிளி/இராமநாதபுரம் மேற்கு அ.த.க.பாடசாலை – வட்டக்கச்சி

கிளி/இராமநாதபுரம் மேற்கு அ.த.க.பாடசாலை – வட்டக்கச்சி   Read more »

கிளி/ மாயவனுர் வித்தியாலயம் வட்டக்கச்சி

கிளி/ மாயவனுர் வித்தியாலயம் ( வட்டக்கச்சி ) Read more »

வட்டக்கச்சி மத்திய கல்லூரி கீதம் மற்றும் கல்லூரி அதிபர்கள்

வட்டக்கச்சி மத்திய கல்லூரி இலங்கையின் கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலுள்ள தலைசிறந்த தமிழ்ப் பாடசாலைகளில் ஒன்றாகும். முன்னர் வட்டக்கச்சி மகா வித்தியாலயம் என்று அழைக்கப்பட்ட இப்பாடசாலை 19/06/2014 முதல் வட்டக்கச்சி மத்திய கல்லூரியாக அதிகாரபூர்வமாக பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. கல்லூரிக் கீதம் வாழ்த்துவோம் வாழ்த்துவோம் வாழ்த்துவோமே ஞானவொளி... Read more »

கிளி/இராமநாதபுரம் மேற்கு அ.த.க.பாடசாலை – வட்டக்கச்சி

ராமநாதபுரம் மேற்கு அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலை இலங்கையின் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள வட்டக்கச்சி பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ளது. கிளிநொச்சி வலயக்கல்வி அலுவலகத்தின் ஆளுகையில் நிர்வகிக்கப்படும் இப்பாடசாலையில் தரம் 1 முதல் 11 (O/L)வரையான வகுப்புக்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. 2002 ஆண்டில் அகில இலங்கை ரீதியில்... Read more »

கிளி. இராமநாதபுரம் மகாவித்தியாலயத்திற்கு புதிய கலாசார மண்டபம்!

Read more »

சூசையப்பர் முன்பள்ளி வெகுவிரைவில்

சூசையப்பர் முன்பள்ளி வெகுவிரைவில் அன்பான உறவுகளே: எமது ஊரான வட்டக்கச்சியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிளை எமக்கு அனுப்பி வையுங்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகள் இங்கே உங்கள் பெயர்களில் பிரசுரிக்கப்படும். கோயிலகள் பாடசாலைகள் அங்கு நடைபெறும் மற்றும் பல நிகழ்வுகளையும் இந்த ஈமைலுக்கு அனுப்பி வையுங்கள். pathma.srikugan@gmail.com Read more »

முகமட் முன்பள்ளி வெகுவிரைவில்

முகமட் முன்பள்ளி வெகுவிரைவில் அன்பான உறவுகளே: எமது ஊரான வட்டக்கச்சியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிளை எமக்கு அனுப்பி வையுங்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகள் இங்கே உங்கள் பெயர்களில் பிரசுரிக்கப்படும். கோயிலகள் பாடசாலைகள் அங்கு நடைபெறும் மற்றும் பல நிகழ்வுகளையும் இந்த ஈமைலுக்கு அனுப்பி வையுங்கள். pathma.srikugan@gmail.com Read more »

சூரி முன்பள்ளி வெகுவிரைவில்

சூரி முன்பள்ளி வெகுவிரைவில் அன்பான உறவுகளே: எமது ஊரான வட்டக்கச்சியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிளை எமக்கு அனுப்பி வையுங்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகள் இங்கே உங்கள் பெயர்களில் பிரசுரிக்கப்படும். கோயிலகள் பாடசாலைகள் அங்கு நடைபெறும் மற்றும் பல நிகழ்வுகளையும் இந்த ஈமைலுக்கு அனுப்பி வையுங்கள். pathma.srikugan@gmail.com Read more »

கிளி/வட்டக்கச்சி தெற்கு அ.த.க.பாடசாலை வெகுவிரைவில்

கிளி/வட்டக்கச்சி தெற்கு அ.த.க.பாடசாலை வெகுவிரைவில் அன்பான உறவுகளே: எமது ஊரான வட்டக்கச்சியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிளை எமக்கு அனுப்பி வையுங்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகள் இங்கே உங்கள் பெயர்களில் பிரசுரிக்கப்படும். கோயிலகள் பாடசாலைகள் அங்கு நடைபெறும் மற்றும் பல நிகழ்வுகளையும் இந்த ஈமைலுக்கு அனுப்பி வையுங்கள். pathma.srikugan@gmail.com Read more »